Kursy na uprawnienia budowlane

OGŁOSZENIE 

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Kurs jesienny

6 marca 2020 – 10 maja 2020

(termin może być przesunięty o około 1 tydzień)

Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc – rezygnacja do czasu dokonania wpłaty nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział w Łodzi organizuje w I półroczu 2020 roku kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej – kurs „Weekendowy” (zajęcia od piątku do niedzieli).

W ramach wykładów, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów, legitymujących się dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem zawodowym, omówione zostaną następujące zagadnienia:

Uczestnicy otrzymają kompendium wymaganych do egzaminu przepisów prawa.

Wykłady odbywać się będą w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi przy ul. Północnej 39 (parking wewnętrzny do dyspozycji kursantów).

Zajęcia na kursie weekendowym (łącznie 142 godziny lekcyjne) planowane są od piątku do niedzieli:

w piątki:             od godz. 16.00 - po 4 lub 5 godz.

w soboty:          od godz. 9.00 - po 6 - 8 godz.

w niedziele:       od godz. 9.00 - po 6 - 8 godz.

Na kurs zapraszamy również osoby przystępujące do egzaminu w Łódzkiej Okręgowej Izbie Architektów – koszt uczestnictwa 2.300 zł (wpłaty do 24.02.2020), do wyboru 100 godzin lekcyjnych.

Zapisów można dokonać:

Wpłaty:

Uwaga: W sytuacji braku wymaganej liczby chętnych osób, organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania kursu.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy Umowa na kurs weekendowy

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach