Aktualności i wydarzenia

2017-09-28 Jubileusz 80-lecia Łódzkiego Oddziału PZITB

Oddział w Łodzi

To już 80 lat!
 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział Łodzi

ma zaszczyt zaprosić

na uroczyste spotkanie z okazji

Jubileuszu 80-lecia Łódzkiego Oddziału PZITB

która odbędzie się

28 września 2017

w budynku Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  ul.Północna 39 w Łodzi

Początek o godz. 14:00

Program spotkania:
1. Powitanie uczestników
2. Wystąpienia Gości Honorowych
3. Prezentacje okolicznościowe
4. Wręczenie wyróżnień
5. Zakończenie części oficjalnej
6. Spotkanie koleżeńskie

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest symboliczna opłata w wysokości 10zł, którą należy uiścić do 20 września 2017 na konto PKOBP 96 1020 3352 0000 1002 0009 8558
z dopiskiem “Jubileusz”

2017-09-14 Msza Święta w intencji zmarłych Koleżanek i Kolegów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że w ramach obchodów 80-lecia Łódzkiego Oddziału PZITB odbędzie się:

Msza święta w intencji zmarłych Koleżanek i Kolegów

 

w Archikatedrze Łódzkiej

w dniu 14.09.2017 o godzinie 12:00

2017-05-22 XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE w Międzyzdrojach

W dniach 22 – 26 maja br. odbyła się w Międzyzdrojach XXVIII . Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE współorganizowana m.in. przez Komitet Nauki PZITB oraz Oddział PZITB w Szczecnie. W konferencji wzięło udział ok. 500 osób z Polski i zagranicy n.in. USA. Z Oddziału w Łodzi referaty przygotowali: T. URBAN, M. GOŁDYN, Ł. KRAWCZYK pt. „Błędy projektowe żelbetowego stropu opartego na konstrukcji stalowej”, P. BODZAK, Ł. SOWA pt. „Stan techniczny żelbetowej konstrukcji budynku magazynowego oraz jej przydatność do użytkowania po pożarze”

2017-04-30 Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Zakończyła się kolejna edycja Kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane Kurs wiosenny 2017. 03 marzec - 30 kwiecień 2017 organizowanego od wielu lat przez PZITB Oddział w Łodzi. W ramach 142 godzin wykładów przedstawiono zagadnienia związane m. in. z:

 • Prawem zamówień publicznych
 • BHP, Kodeksem pracy i przepisami związanymi
 • Prawem budowlanym, przepisami KC i KPA
 • Geodezją i kartografia, Prawem górniczym i geologicznym
 • Konstrukcjami budowlanymi oraz przepisami techniczno-budowlanymi
 • Wyrobami budowlane Systemami oceny zgodności
 • Ochroną środowiska
 • Sieciami, instalacjami, urządzeniami cieplnymi, wentylacyjnymi, gazowymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi
 • Samorządem zawodowym
 • Zagospodarowaniem przestrzennym
 • Sieciami, instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi
 • Umowami o roboty budowlane, gwarancjami zapłaty, prawem autorskim,
 • Ochroną przeciwpożarową
 • Drogami publicznymi, kolejowymi i mostami
 • Urządzeniami podległymi Urzędowi Dozoru Technicznego

Zajęcia odbywały się przy ul. Północnej 39 w Łodzi, w budynku Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2017-04-20 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Przedstawione zostały informacje dotyczące organizacji przez Oddział w Łodzi Wyjazdowego Posiedzenia Komitetu Nauki PZTIB w dniu 22.06.2017r. Podjęto uchwałę, że w ramach zebrania Komisji Nauki w Łodzi należy pokazać rewitalizację obszarową, inwestycje miejskie o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. Członkowie prezydium zgodnie ustalili, że zmiany infrastrukturalne zachodzące w ostatnim czasie w mieście oraz ubieganie się Łodzi o organizację EXPO 2022 powinny być mottem prezentowanych referatów. Zatwierdzony został preliminarz kosztów organizacji Posiedzenia Komitetu Nauki PZTIB w dniu 22.06.2017r.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach